Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!

Cube Cargo Hybrid
  Egy igazi különlegességet sikerült a tavasszal kipróbálni, amelynek a tapasztalatait megosztom most veletek.
Balaton kerülés 360 km-en keresztül
  Ez az igazi Balaton kör.
Hogyan kerüljük meg a Balatont kezdőként?
Tanácsok kezdő túrakerékpárosoknak.
Vár Palócföld! 4/4
  Várnak a Mátra ösvényei.
Vár Palócföld! 4/3
  A Cserhátban jártunk.
prev
next

P10908172013-ban a törvényhozók módosították a 2009.évi erdőtörvényt, ami számunkra kerékpárosoknak igen kedvező.

2013-ig mindenki számára ismert volt, hogy erdőben kerékpározni csak az arra kijelölt utakon volt szabad. Ezt a több szempontból ésszerűtlen törvényt szinte senki sem tartotta és tartatta be. Ezen változtatott a 2013 júniusában elfogadott törvény módosítás.

Első körben ajánlom mindenki figyelmébe a törvény bevezetőjét, amely röviden megindokolja, hogy miért is van szükség egyáltalán erdőtörvényre.

2009.évi XXXVII. törvény
az erdőről,az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról

Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása,védőhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, az élettelen környezet, a mikroorganizmusok, a gomba-, növény- és állatvilág sokféleségének, az erdei életközösség dinamikus és természetes egységének megőrzése. Az erdőfenntartása, gyarapítása és védelme az egész társadalomérdeke, az erdő fenntartója által biztosított közérdekű szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni. Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés a következőtörvényt alkotja:
...

A fenti bevezető szövegből látható, hogy a törvény széleskörűen szabályozza az erdővel kapcsolatos dolgokat, az erdőgazdálkodókat, kirándulókat, gombászokat stb. Könnyen beláthatja mindenki, hogy ennek csak kis része az, ami ránk bringásokra vonatkozik.

Én most csak a ránk vonatkozó részeket fogom bemutatni. Összehasonlítva a 2013 június előtti és a szabályozást követő új állapotokat, amelyet aláhízással jelöltem. Az általam írt megjegyzések pedig kék színnel lettek jelölve. Itt szeretném megjegyezni, hogy nincs jogi végzettségem, és a törvény értelmezését ezen ismeretek néltül inteligenciámra hagyatkozva végeztem.

III. Fejezet
AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS TERVSZERŰSÉGE ÉS ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE

.....

A III. fejezetben a 37.§ kiegészült két bekezdéssel a (3) és (4).

Közjóléti erdőtervezés és nyilvántartás

37. § (1) Erdőben és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett közjóléti létesítményekről az erdészeti hatóság nyilvántartást vezet.
(2) Az erdők és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek közjóléti funkciójának fejlesztése és összehangolása érdekében erdőtervezési körzetenként közjóléti fejlesztési tervet kell készíteni.
(3)28 A közjóléti fejlesztési tervekben a fejlesztési irányokat kiemelten a meglévő turistautak, a lovaglás és kerékpározás célját szolgáló utak által előidézett közjóléti igényekre figyelemmel kell megtervezni.
(4)29 Az erdőben a jelzett turistautak és kerékpározás célját szolgáló utak, valamint a bejelentett lovaglás célját szolgáló utak nyomvonalát, jellemző adatait a közjóléti létesítményekről vezetett nyilvántartásban kell nyilvántartani és az erdészeti hatóság honlapján közzé kell tenni.

Ez a két új pont felkeltette kíváncsiságomat és megpróbáltam kinyomozni, hogy hol lehet hozzá férni a kerékpározásra szolgáló utak nyomvonalihoz, vagy ha ez jelenleg még nem létezik mikorra várható a megvalósítása, mivel az erdészeti hatóság oldalán én nem találtam meg.

Írtam ez ügyben egy e-mailt WISNOVSZKY KÁROLY úrnak a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Igazgatójának, mivel azt az információt kaptam, hogy itt kell kérdéseimet feltenni. Levelemre egy hete nem reagált semmit. Nos ez is jelent valamit. Mindenesetre örülök, hogy az adómból eltartom ezt az urat. Gondolom ti is.

 

IX.Fejezet
AZ ERDŐ SZÁLLÍTÁSCÉLJÁRA TÖRTÉNŐIGÉNYBEVÉTELE, ILLETVE
AZ ERDŐ LÁTOGATÁSA

 

Az erdőlátogatása

91.§ (1) Az erdőben – annak rendeltetésétől függetlenül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral, lóval, valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte."

A törvénybe bekerültek az (1a) – (1e) bekezdések, amelyek számunkra igen lényegesek. (Főleg (1a)- (1c)

Itt fogalmazzák meg, hogy az erdőkben lehetséges többek között kerékpározni az erdészeti feltáró utakon (1a). Turista úton csak abban az esetben lehet kerékpározni, ha azt jelzéssel engedélyezik (1b), amit egyébként az erdészeti hatóság engedélyez, amennyiben az nem veszélyezteti a látogatók testi épségét (1c). Egyetlen problémát találtam, illetve az a probléma, hogy nem találtam meg leírva az erdészeti feltáró út fogalmát, amely így lóg a levegőben.

(1a) Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erdőben az erdészeti feltáró hálózat részein kívül lovagolni, emberi erővel hajtott kerékpárral közlekedni tilos, kivéve, ha az erdő tulajdonosa az erdő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdoni jellegét megfelelően nem jelezte.
(1b) Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy kerékpáros úton megjelölésre került.
(1c) Az (1b) bekezdés szerinti együttes használatot az erdészeti hatóság engedélyezi, ha az a látogatók életét és testi épségét nem veszélyezteti.
(1d) Az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át.
(1e) Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedni tilos.

(2)Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységcéljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az erdőlátogatója.
(3)Az erdőgazdálkodó és az erdőtulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet,azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.
(4)Az erdőlátogatója
a)az erdei életközösségben, az erdőtalajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b)az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetés szerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.

Az (5) bekezdés arról tájékoztat, hogy melyek azok a helyek, ahova tilos bemerészkedni. Itt lényegi változás nem történt csak bevették a kerékpárt is a tiltottak közé. Ami teljesen észszerű, hiszen a korábbi rendelkezések engedélyezik az erdőben -a megadott feltételek szerint- a kerékpározást. Ha itt nem tiltják le, akkor bringával oda is be lehetne menni, ahova eddig a gyalogosoknak sem lehetett.

(5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból – a kijelölt út kivételével – gyalogosan, kerékpárral és lóval sem vehető igénybe
a) az erdősítés területe, amíg a rajta lévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdőrezervátum magterülete.

A 92§ (1) bekezdését újra fogalmazták. Ami számunkra fontos az elektromos bringások egyre népesebb tábora örökölte a mi korábbi korlátozásainkat. Csak kijelölt úton használhatják masináikat.

92.§ (1) Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.

Innentől a törvény IX. fejezete ránk, kerékpárosokra nézve nem változott, viszont nem érezném teljesnek a cikket, ha nem raknám bele annak többi részét is, hiszen ez az a fejezet, amit illik ismernünk, ha erdei kerékpározásra adtuk a fejünket.

(2)erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóságjelöl ki.
(3)Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja.
(4)Az erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
(5)Amennyiben lovagló- és kerékpárút kijelölésére sor kerül,állami erdőben a közérdek fokozott érvényesülése érdekében törekedni kell a regionálisan is összefüggőerdei lovagló és kerékpáros útvonal hálózatkijelölésére.

92/A. § Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti vagy jogosult erdészeti szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú motorkerékpárral közlekedhet az erdőben munkavégzés céljából.

93.§ (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:
a)huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni;
b)turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c)turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;
d)ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e)e törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni.
(2)erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóságengedélyével lehet.
(3)Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott jogszerűen kialakított
turistautat,turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendeltetés szerű használatra alkalmassá tenni.
(4)Nem állami feladat végrehajtásával összefüggően az erdőben jelet, mérő-,vagy gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdőtalajából mintát venni - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával lehet.
(5)Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végzőszemély köteles e tevékenységét az erdőgazdálkodónak bejelenteni.
(6)Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jelzéssel kell megjelölni,
és nyilván kell tartani.

94.§ (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdőegyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a)életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b)az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.
(2)A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdőegyes részeinek a látogatását.

95.§ (1) Az erdőgazdálkodó „a megjelölt turistautat, a bejelentett lovaglóutat vagy a járműközlekedésre kijelölt utat" érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.
(2)Az erdőgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a korlátozás azonnali elrendelésére az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztetőállapot megszüntetésének érdekében kerül sor. Ha a korlátozás időtartama a 24 órát meghaladja, azt az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.
(3)Az (1) bekezdéstől eltérő egyébesetben az erdő egyesrészei látogatásának korlátozását akkor köteles az erdőgazdálkodó előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az egy hónapot meghaladja.
(4)A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett területet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és a látogatáskorlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének módját és idejét.
(5)A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
(6)A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak időtartamától függetlenül, előzetesen be kell jelenteni az erdészetihatóságnak.
(7)Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.

96.§ Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelőtájékoztatásról.
....

Forrás:
2006-os erdőtörvény
1996-os erdőtörvény
dr.Nagy Dániela FAGOSZ 36. Faipari és Fakereskedelmi Konferencián bemutatott előadása.