A falu már a római korban is lakott volt, ebből a korból két obsit-plakett is előkerült, melyet a szolgálatukat letöltött katonák kaptak. A községtől nem messze avar kori sírmezőt is feltártak. A honfoglalás idején Ösbő vezér kapta meg a vidéket.

A falu a török korban elnéptelenedett, helyükre németeket telepítettek be, de ők továbbálltak. A XVIII. század elején két alkalommal is szlovákokat hívtak a vidékre, akik az idők folyamán teljesen elmagyarosodtak. Egy részük katolikus, más részük pedig evangélikus volt, így e két egyháznak van temploma a faluban.

Öskü legnevesebb szülötte Tasner Antal, aki Széchenyi István személyi titkára volt 1848-ig, majd a Lánchíd Társaság titkára lett.

Látnivalók

  • Ösküi kerektemplom (római őrtoronyra épült XI. századi kápolna) A kerek templom a sekrestye kivételével – az a XV. Században épült – eredeti állapotában áll. Bejelentkezéssel látogatható.
  • Tasner Antal szülőháza
  • Szentháromság-szobor
  • Szent Anna-szobor
  • Római katolikus templom
  • Evangélikus templom
  • Székesfehérvári műút mellett (HRSZ.2367): Feltételezett római korú duzzasztógát fala
  • Újlaki-köz 2 (HRSZ 69/1-2): Lakóház, ú.n. Basa lak A késő gótikus (15. sz.) vár falára épült, a 18. sz.-ban.